Tin tức

Kết quả thử nghiệm mẫu giấy dùng cho túi giấy tiếp xúc thực phẩm của AEGPLUS