Hạn sử dụng sản phẩm của Công ty cổ phần túi giấy AEGPlus là 06 tháng kể từ ngày sản xuất, được ghi rõ trên bao bì sản phẩm. Chúng tôi bảo hành sản phẩm cho quý khách trong nếu sản phẩm còn trong hạn sử dụng và được bảo quản theo đúng quy chuẩn, quy định của nhà sản xuất.