Tin tức

Định lượng giấy 70GSM là gì?

70gsm là gì? Là viết tắt của từ Grams per Square Meter, là đơn vị định lượng của giấy tính trên diện tích 1m2 (một mét vuông). Có nghĩa là khi chúng ta mang 1m2 giấy lên cân mà cân nặng được 70 gram thì gọi là 70gsm, nếu nặng 80gram thì gọi là 80gsm.

70gsm nghĩa là mang 1m2 giấy lên cân mà cân nặng được 70 gram thì gọi là 70gsm

Cho nên chỉ số gsm càng cao thì càng mật độ giấy càng nhiều. Khi được hỏi bạn muốn giấy 70 hay 80, hoặc giấy 70GSM hay 80GSM thì điều đó cũng có nghĩa là chỉ số độ dày của giấy. Chỉ số càng cao thì cho biết giấy càng dày và cứng.

Các loại túi giấy sử dụng định lượng 70gsm:

Khi nhìn trên bao bì các tệp giấy A4 nếu có ghi là “Giấy Supreme A4/70GSM” thì điều đó có nghĩa là giấy hiệu Supreme khổ A4 định lượng 70gram/1m2. Như vậy với thông tin cơ bản trên, bạn đã hiểu định lượng 70gsm là gì rồi đúng không nào.

Tham khảo: https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-a-70-GSM-and-a-200-GSM-paper